Testament maken

Indien u wenst dat uw nalatenschap (het vermogen dat u heeft bij overlijden) geheel of gedeeltelijk anders vererft dan volgens de wettelijke vererving, is het nodig een testament te maken. Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt hoe u wilt dat uw nalatenschap vererft, de “uiterste wilsbeschikkingen”.

Uitgebreide informatie over testamenten leest u in de rubriek testament.

Behalve erfgenamen benoemen kunt u in een testament ook andere regelingen treffen.

Zo kunt u een legaat maken in uw testament. U kunt iemand, of bijvoorbeeld een ANBI (goed doel), een bepaalde zaak of een zeker bedrag nalaten. Ook is het mogelijk in uw testament aan een erfstelling of legaat een last te verbinden; de buurvrouw krijgt een bedrag onder de last (verplichting) de hond bij haar in huis op te nemen.

Andere bijzondere bepalingen die u onder andere in uw testament kunt opnemen zijn:

Behalve in een testament, kunt u ook iets vastleggen in een zogenaamd codicil.